نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل بهینه‌سازی بازرسی دوره‌ای برای یک سیستم دو‌مؤلفه‌ای با وابستگی خرابی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-110

10.52547/jimp.10.2.83

علی نادی زاده اردکانی؛ هانیه رنجبر؛ میترا موبد