نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش پارک‌های علم و فناوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های حوزه ICT

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-79

10.52547/jimp.9.2.57

مهسا دره شیری؛ محمدصادق خیاطیان؛ فرهاد پناهی‌فر