نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی شبکه سلسله‌مراتبی مراکز درمان موقت شهری در شرایط بحران با رویکرد تلفیقی مدل ریاضی - شبیه‌سازی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 99-124

10.52547/jimp.11.2.99

سوگل موسوی؛ سید مجتبی سجادی؛ اکبر عالم تبریز؛ سید اسماعیل نجفی


2. مدل تصمیم‌گیری کارآفرینی: رویکرد فراترکیب

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 87-108

10.52547/jimp.9.3.87

گلشن محمدی؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری