نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-54

10.52547/jimp.9.3.9

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل‌زاده