نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ورودی-خروجی محور

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-56

حسن فارسیجانی؛ محمد حسین آرمان؛ علیرضا حسین بیگی؛ اعظم جلیلی