نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید بر اساس رفتار توابع ریاضی (xCos(x و (tanh(x

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 107-123

سید هادی میرقادری؛ مصطفی زندیه