نویسنده = ������������������ ������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی پروژه های بهبود در مدل EFQM با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای یزد)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 91-106

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ حسین صیادی تورانلو