نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 61-89

اکبر عالم تبریز؛ عماد روغنیان؛ مصطفی حسین زاده