نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 43-65

عالیه کاظمی؛ محمدرضا مهرگان؛ حامد شکوری گنجوی