نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین با رویکرد نگاشت علّی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 131-151

حسین صفری؛ علی مهرابی؛ فاطمه حشمتی‌پور