نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ریاضی انعطاف پذیری سیستم تولیدی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 65-79

عادل آذر؛ حامد عبّاسی