نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. چارچوب ارزیابی عملکرد واحدهای تحت نظارت سیستم 5S (با استفاده از رویکرد DEA)

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 115-129

جمشید صالحی‌صدقیانی؛ احمد جعفریان؛ محسن شفیعی‌نیک‌آبادی


2. تأثیر یکپارچگی فرایندهای سازمانی و ناب سازی لجستیک بر عملکرد کسب و کار

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 67-82

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ احمد جعفریان؛ اعظم جلیلی بوالحسنی


3. نقش به کارگیری مدیریت امنیت اطلاعات در کاهش تقویت پذیری سفارشات در زنجیره های تأمین

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 9-25

لعیا الفت؛ احمد جعفریان؛ امیر حسن زاده