نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی انتقال فناوری بر اساس قواعد اگر- آنگاه فازی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 67-87

عبدالحمید صفایی‌قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی؛ فهیمه علی‌اکبری‌نوری