نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و رتبه‌بندی سیستم مطلوب مدیریت ایمنی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 103-124

عزت الله اصغری زاده؛ احمدرضا قاسمی؛ محمدتقی جعفر‌زاده؛ محمدصادق بهروز