نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری RFID در صنایع ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-141

علی اکبر جوکار؛ علی نصیر زنوزی