نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مفهومی"تولید درکلاس جهانی" از دیدگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-77

حسن فارسیجانی؛ محسن ذبیحی‌جامخانه؛ مهدی افضلیان