نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم‌ مناسب برای سطوح مختلف زنجیره‌های تأمین سه سطحی

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-34

حنان عموزاد مهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی


2. طراحی مدل ریاضی منبع یابی استوار چند هدفه: رویکردی در کاهشریسک زنجیره تأمین (مورد مطالعه: زنجیره تأمین ایران خودرو)

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 57-77

مسعود ربیعه؛ عادل آذر؛ محمد مدرس یزدی؛ محمد فطانت فرد حقیقی