نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم استنتاج فازی برای اولویت‌بندی و انتخاب مناسب‌ترین سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 101-128

بابک سهرابی؛ حامد محجوب؛ ایمان رئیسی وانانی