نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تئوری چشم‌انداز و مدلسازی الگوی تصمیم‌گیری مدیران در بخش صنعت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-33

علی نقی مصلح شیرازی؛ محمد نمازی؛ علی محمدی؛ احمد رجبی