نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه و کاربرد تکنیک‌هایPROMETHEE-IV، LINMAP و FIS در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره پیوسته

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 111-136

مجید اسماعیلیان؛ سمیه محمدی؛ سیده مریم عبداللهی؛ مسلم علی محمدی