نویسنده = �������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل سنجش عملکرد سازمان های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 87-109

روح‌الله رازینی؛ عادل آذر؛ مهدی محمدی