نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. یافتن مناسب ترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از روش طراحی آزمایشات تاگوچی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 121-142

علی مروتی شریف‌آبادی؛ رسول خوانچه مهر