نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مهندسی ارزش استراتژیک در بازارهای رقابتی (صنعت بانک و بیمه)

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 67-89

مهدی حقیقی کفاش؛ حمید تاجیک