نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با تلفیق کارت امتیازی متوازن و پویایی‌شناسی سیستم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 165-193

10.52547/jimp.9.3.165

سیده سوده کارآموز؛ رضا احمدی کهنعلی؛ محمد غفورنیا


2. اولویت بندی شاخص های بلوغ HSE (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم)

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 169-191

10.52547/jimp.9.1.169

امید سهرابی؛ محمد غفورنیا؛ محمدرضا بهبودی؛ حسین توکلی


3. مدلسازی ریاضی زنجیره تأمین خدمات ارتباط ثابت ایران با استفاده از مفهوم سیستم های پویا

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-50

نظامالدین فقیه؛ حبیباله رعنایی کرد شولی؛ علی محمدی؛ علی حسین صمدی؛ محمد هاشم موسوی حقیقی؛ محمد غفورنیان


4. ارزیابی زنجیره تأمین خدمات ارتباطات ثابت ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 111-137

نظام‌الدین فقیه؛ حبیب‌اله رعنایی کرد شولی؛ علی محمدی؛ علی‌حسین صمدی؛ محمد‌هاشم موسوی حقیقی؛ محمد غفورنیان


5. تحلیل بازار تلفن همراه ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 135-158

محمد‌هاشم موسوی حقیقی؛ حبیب‌اله رعنایی کرد شولی؛ محمد غفورنیان