نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل برنامه ریزی صفر و یک برای زمان بندی ماشین های موازی در تولید چندمحصوله

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 139-156

علیرضا ناصرصدرآبادی؛ محمدحسین ستارخان