نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی چابکی صنایع مختلف در شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 109-129

رضا احمدی کهنعلی؛ سردار قاسمی