نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و استخراج مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 85-107

نوید جعفری‌نژاد؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر