نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی ابعاد کیفیت در سازمان‌های خدماتی: مقایسهای بین دو تکنیک جبرانی و غیرجبرانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 135-158

عزت الله اصغری زاده؛ سید‌حسین احمدی؛ شهلا یوسفی ده‌بیدی