نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی هاب چندمحصوله با درنظر گرفتن روش‌های تأمین مالی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-74

اسماعیل چراغی؛ جعفر حیدری؛ جعفر رزمی