نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی استراتژی های تولیدی با استفاده از رویکرد QFD فازی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 169-183

محمد ولی پور خطیر؛ زین‌العابدین اکبرزاده؛ زهرا محمدی نودهکی