نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-141

بهزاد کاردان؛ محمدحسین ودیعی؛ امین رستمی