نویسنده = لعیا الفت
طبقه‌بندی و تخصیص تأمین‌کنندگان به مشتری در زنجیره تأمین تاب‌آور با استفاده از یادگیری ماشین

دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 39-70

10.48308/jimp.13.3.39

مهدی اسماعیلی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی


طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه‌بسته کاغذسنگی با استفاده از برنامه‌ریزی محدودیت شانس انعطاف‌پذیر امکانی تصادفی استوار

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 45-81

10.52547/jimp.12.1.45

سید جلال‌الدین حسینی دهشیری؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ میرسامان پیشوایی


رویکردی ترکیبی برای توسعه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر همکاری در زنجیره تأمین صنایع لوازم‌خانگی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 89-119

10.52547/jimp.10.1.89

آرش شهریاری‌نیا؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ابوالفضل کزازی


شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 9-54

10.52547/jimp.9.3.9

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل‌زاده


طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 9-39

سید فرامرز قرآنی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل کزازی


مدل یکپارچه انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره تأمین: رویکرد قابلیت‌های فناوری اطلاعات

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 91-115

مجید هوشمندی ماهر؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت