نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. گونه‌شناسی استراتژی‌های تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-96

بهاره ملازاده یزدانی؛ علیرضا پویا؛ احمد توکلی


2. طراحی مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت انتخاب طرح جانمایی تسهیلات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-84

احمد توکلی؛ علیرضا پویا؛ سید جواد علوی طبری