نویسنده = �������������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی استراتژی‌های تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-96

بهاره ملازاده یزدانی؛ علیرضا پویا؛ احمد توکلی