نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب تأمین‌کننده با رویکرد گسترش عملکرد کیفی و تاپسیس خاکستری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-167

سیدهادی میرقادری؛ اشکان عیوق؛ الیکا طاهرزاده