نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک رویکرد برنامه‌ریزی فازی استوار برای طراحی زنجیره تأمین حلقه‌بسته

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-43

مجتبی فرخ؛ عادل آذر؛ غلامرضا جندقی