نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی پذیرش فناوری ارتباط حوزه نزدیک با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 181-204

غلامرضا هاشم‌زاده؛ محمدرضا بهرامی


2. مدلسازی عملکرد شبکه‌های مراکزداده با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-106

محمدرضا بهرامی؛ غلامرضا هاشم‌زاده؛ ابوتراب علیرضایی