نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده‌ها با انواع خروجی‌ها و تحلیل پنجره در ارزیابی کارایی صنعت برق

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 157-180

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران