نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده‌ها با انواع خروجی‌ها و تحلیل پنجره در ارزیابی کارایی صنعت برق

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 157-180

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران


2. بررسی تغییرات عملکرد کانال های توزیع شرکت پارس خزر در طی زمان با استفاده از تحلیل پنجره

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 167-183

محمدرحیم رمضانیان؛ رضا اسماعیل پور؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران؛ سحر مجلسی