نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ریاضی زنجیره تأمین سبز پروژه‌های ساخت‌وساز با در‌نظر گرفتن زمان‌بندی پروژه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 123-156

امیر بیانی مجد؛ سیامک نوری؛ سعید یعقوبی؛ احمد محمدی