نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل ریاضی متنوع سازی سبد سهام و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 173-196

مسلم خاک بیز؛ عباس رضائی پندری؛ محمود دهقان نیری


3. ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 75-93

عباس رضائی پندری؛ عادل آذر؛ الهوردی تقوی؛ عباس مقبل باعرض