نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ریاضی متنوع سازی سبد سهام و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 173-196

مسلم خاک بیز؛ عباس رضائی پندری؛ محمود دهقان نیری