نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل تطبیقی ـ فازی قابلیت نوآوری ملّی مبتنی بر نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 207-246

10.52547/jimp.11.2.207

محمدعلی ترابنده؛ بهروز دری نوکرانی؛ علیرضا موتمنی؛ مسعود ربیعه


2. مدل علّی - معلولی مسئله حوادث رانندگی در ایران: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 115-143

مسعود ربیعه؛ هدایت سالاری؛ محمد مهدی کرمی؛ مصطفی ضیایی؛ عزیزالله یعسوبی


4. طراحی مدل غیرخطی فازی انتخاب تأمین‌کننده در حالت منبع‌یابی چندگانه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 81-105

مسعود ربیعه؛ مجید اسماعیلیان


5. طراحی مدل ریاضی منبع یابی استوار چند هدفه: رویکردی در کاهشریسک زنجیره تأمین (مورد مطالعه: زنجیره تأمین ایران خودرو)

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 57-77

مسعود ربیعه؛ عادل آذر؛ محمد مدرس یزدی؛ محمد فطانت فرد حقیقی