نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 11
1. شناسایی و تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت کلاس جهانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-66

حسن فارسیجانی؛ ندا جلالیون؛ محسن مردانی


2. تبیین ارزیابی عملکرد سازمان جهت دستیابی به محصول در کلاس جهانی با روش وو

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-65

حسن فارسیجانی؛ احسان دهقان


4. زمان‌بندی گردش شغلی در سیستم تولید تازه‌آرایش‌یافته به‌صورت سلول تولید ناب با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-59

اشکان عیوق؛ مصطفی زندیه؛ حسن فارسیجانی؛ بهروز دری نوکرانی


6. گونه‌شناسی دیدگاه‌های عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر بر عملکرد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-55

اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی؛ فرهاد فرزد؛ سید هادی میرقادری


7. تبیین مفهومی"تولید درکلاس جهانی" از دیدگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-77

حسن فارسیجانی؛ محسن ذبیحی‌جامخانه؛ مهدی افضلیان


8. سنجش و تحلیل جذابیت صنعت لایروبی در ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-60

محمدرضا حمیدی زاده؛ حسن فارسیجانی؛ پرویز مقدس


11. ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ورودی-خروجی محور

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-56

حسن فارسیجانی؛ محمد حسین آرمان؛ علیرضا حسین بیگی؛ اعظم جلیلی