نویسنده = ����������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی زنجیره تأمین با رویکرد یکپارچه‏ سازی مالی و عملیاتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 139-168

علی محمدی؛ مجتبی خلیفه؛ عباس عباسی؛ مسلم علی محمدلو؛ محمود اقتصادی‏ فرد