نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 15
1. ارائه مدل بهینه‌سازی استوار به‌منظور طراحی زنجیره تأمین خون جامع تحت شرایط عدم‌قطعیت عرضه و تقاضا

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 81-116

10.52547/jimp.11.1.81

طاهر کوچکی تاجانی؛ علی محتشمی؛ مقصود امیری؛ رضا احتشام راثی


2. طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 9-40

10.52547/jimp.10.4.9

حمیده قنبری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری؛ قاسم بولو؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


3. رویکردی ترکیبی برای توسعه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر همکاری در زنجیره تأمین صنایع لوازم‌خانگی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 89-119

10.52547/jimp.10.1.89

آرش شهریاری‌نیا؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ابوالفضل کزازی


4. شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-54

10.52547/jimp.9.3.9

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل‌زاده


5. توسعه و حل یک مدل تعیین اندازه انباشته دو سطحی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-137

محمد ابراهیمی؛ مقصود امیری


6. برنامه‌ریزی تولید- توزیع ادغام‌شده با رویکرد بهینه‌سازی استوار در زنجیره تأمین سه‌سطحی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-28

مقصود امیری؛ مجید برزگر؛ امیرحسین نیکنام‌فر


7. طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-39

سید فرامرز قرآنی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل کزازی


8. طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-76

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


13. مدل یکپارچه انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره تأمین: رویکرد قابلیت‌های فناوری اطلاعات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 91-115

مجید هوشمندی ماهر؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت


14. تخصیص ایستگاه‌های امداد جاده‌ای با‌استفاده از مدل صف هایپرکیوب در طول بزرگراه تهران - قم

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 45-70

مقصود امیری؛ سید محمدعلی خاتمی‌فیروزآبادی؛ محمدصادق مبین