نویسنده = ������ ���������������� ����������
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل تطبیقی ـ فازی قابلیت نوآوری ملّی مبتنی بر نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 207-246

10.52547/jimp.11.2.207

محمدعلی ترابنده؛ بهروز دری نوکرانی؛ علیرضا موتمنی؛ مسعود ربیعه


2. مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-51

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهروز دری نوکرانی؛ محسن محمدی پلارتی


3. الگوریتم‌های تکاملی برای مسئله مکان‌یابی تخصیص زنجیره تأمین زیست متان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 29-54

سهیلا خویشتن‌دار؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکرانی؛ سیدامید رعنایی سیادت


4. زمان‌بندی گردش شغلی در سیستم تولید تازه‌آرایش‌یافته به‌صورت سلول تولید ناب با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-59

اشکان عیوق؛ مصطفی زندیه؛ حسن فارسیجانی؛ بهروز دری نوکرانی


5. انتخاب سبد پروژه برپایه سنجش کارایی بااستفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 39-61

بهروز دری نوکرانی؛ ساسان مظاهری


6. زمان‌بندی شیفت کاری کارکنان چند‏مهارته با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-102

محمد اکبری؛ بهروز دری نوکرانی؛ مصطفی زندیه


7. به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری در مدل یکپارچه سازی شبکه لجستیک توزیع کالا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 99-119

حمزه قجاوند؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکرانی