نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 4
2. مدل برنامه ریزی آرمانی فازی خاکستری به منظور موازنه زمان، هزینه، ریسک و کیفیت پروژه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-80

حنان عموزاد مهدیرجی؛ نیما مختارزاده؛ سارا رادمند


3. مدل‌سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین چندسطحی، با استفاده از شبکه های بیزین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-84

امین جیلان بروجنی؛ حنان عموزاد مهدیرجی


4. ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم‌ مناسب برای سطوح مختلف زنجیره‌های تأمین سه سطحی

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-34

حنان عموزاد مهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی