نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک روش آماری برای نمودار کنترل اندازه‌گیری‌های انفرادی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 137-161

محمدمهدی موحدی؛ عباس راد؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ بهزاد قاسمی