نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 4
2. انتخاب تأمین‌کننده با رویکرد گسترش عملکرد کیفی و تاپسیس خاکستری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-167

سیدهادی میرقادری؛ اشکان عیوق؛ الیکا طاهرزاده


4. زمان‌بندی گردش شغلی در سیستم تولید تازه‌آرایش‌یافته به‌صورت سلول تولید ناب با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-59

اشکان عیوق؛ مصطفی زندیه؛ حسن فارسیجانی؛ بهروز دری نوکرانی